สั่งจ่ายเช็คไม่ลงวันที่ เพื่อชำระเงินค่าก่อสร้างเช็คเด้งมีความผิดทางอาญาหรือไม่

สั่งจ่ายเช็คไม่ลงวันที่ เพื่อชำระเงินค่าก่อสร้างเช็คเด้ […]

ทีมงานสำนักงานทนายวิศวะ 086-807-5928

23 เม.ย. 2022

เงินค้ำประกันตามสัญญารับเหมาก่อสร้าง ถือเป็นส่วนหนึ่งในเงินประกันความเสียหายหรือไม่

เงินค้ำประกันตามสัญญารับเหมาก่อสร้าง ถือเป็นส่วนหนึ่งใน […]

ทีมงานสำนักงานทนายวิศวะ 086-807-5928

23 เม.ย. 2022

ศาลฎีกาวางหลักเรื่องการผิดสัญญาก่อสร้างและการเรียกเงินมัดจำคืนไว้อย่างไรบ้าง

ศาลฎีกาวางหลักเรื่องการผิดสัญญาก่อสร้างและการเรียกเงินม […]

ทีมงานสำนักงานทนายวิศวะ 086-807-5928

23 เม.ย. 2022

การชำระค่าจ้าง ไม่ยอมรับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินอื่นได้หรือไม่ มีสิทธิปฏิเสธหรือไม่

การชำระค่าจ้าง ไม่ยอมรับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินอื่นได้หรื […]

ทีมงานสำนักงานทนายวิศวะ 086-807-5928

22 เม.ย. 2022
1 2 3 17