ทีมงานสำนักงานทนายวิศวะ 086-807-5928

22 ม.ค. 2022

ผู้รับเหมาไม่ยอมก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ตกลง ผู้จ้างมีสิทธิเลิกสัญญาหรือไม่

ผู้รับเหมาไม่ยอมก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ตกลง ผู้ […]

ทีมงานสำนักงานทนายวิศวะ 086-807-5928

22 ม.ค. 2022

ยอมรับมอบงานและจ่ายค่าจ้างโดยไม่โต้แย้งว่าชำรุดบกพร่องฟ้องเรียกค่าเสียหายได้หรือไม่

ยอมรับมอบงานและจ่ายค่าจ้างโดยไม่โต้แย้งว่าชำรุดบกพร่องฟ […]

ทีมงานสำนักงานทนายวิศวะ 086-807-5928

4 ม.ค. 2022
1 2 3 14