กรณีก่อสร้างงานเพิ่ม  ต้องตกลงค่าจ้างใหม่ก่อน  ผู้รับเหมาเสียสิทธิเรียกค่าจ้าง หรือไม่ ?

กรณีก่อสร้างงานเพิ่ม  ต้องตกลงค่าจ้างใหม่ก่อน  ผู้รับเห […]

ทีมงานสำนักงานทนายวิศวะ 086-807-5928

30 ต.ค. 2021

ทีมงานสำนักงานทนายวิศวะ 086-807-5928

6 ต.ค. 2021
1 2 3 8