ข้อพึงระวังในการซื้อคอนโด ตามกฎหมายมีอะไรบ้าง

ข้อพึงระวังในการซื้อคอนโด ตามกฎหมายมีอะไรบ้าง

ผู้ซื้อต้องตรวจสอบว่าเจ้าของโครงการคอนโดได้ปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ หลายฉบับหรือไม่ เช่น พ.ร.บ.อาคารชุด, พ.ร.บ.การก่อสร้างอาคาร, พ.ร.บ. (อีโอเอ)

ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานตามบทกฎหมายดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเจ้าของโครงการมีเงินทุนในการก่อสร้างหรือไม่

เพราะบางโครงการอาศัยเงินจองของผู้ซื้อเป็นทุนในการก่อสร้าง ซึ่งเป็นการเสี่ยงที่จะ สร้างไม่สำเร็จ หรือบางโครงการยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้ อาจจะ

ล้มโครงการระหว่างทาง หรือธนาคารไม่ปล่อยเงินกู้ตามที่คาดหวัง เพราะไม่สามารถ ปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคาร หรือเปิดขายโครงการก่อนที่จะได้รับอนุญาตจัดทำ รายงาน

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือ อีโอเอ นอกจากนี้บางโครงการต้องหยุดระงับ หรือล้มการก่อสร้าง เพราะมีเสียงคัดค้านจากชุมชนหรือระหว่างก่อสร้างก่อความ เดือดร้อนรำคาญให้แก่ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง

หรือสร้างอาคารบังลมหรือบังวิว ทั้ง ๆ ที่ ได้ผ่านการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมแล้วก็ตาม แต่ปรากฏอยู่ในภายหลังว่าเป็น การอนุมัติที่ผิดเงื่อนไขของกฎหมายก็จะเป็นปัญหาต้องฟ้องร้องเสียเวลา

ในที่สุด ผู้เดือดร้อน คือผู้ซื้อคอนโด

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายวิศวะ

โทร 086-807-5928

อ่านบทความเพิ่มเติม https://www.englawyers.com/